Bestuursleden

Milo van Heugten

1e functievoorkeur: Algemeen bestuurslid

 

Portefeuilles: Voorlichting & promotie, Erkenning & belangenbehartiging, Integriteit & diversiteit, Professionalisering & certificering

 

Esports is mijn passie en ik wil niks liever dan het zien floreren in Nederland, en uiteindelijk over de gehele wereld als top 10 esportsland. Als het aan mij ligt wordt esports (als sport in Nederland) net zo groot als voetbal is. Maar hier is veel voor nodig, waar onze branchevereniging en ik voor kunnen zorgen.

 

Tijdens mijn opleiding (MEM) heb ik een breed scala aan vaardigheden aangeleerd en daarnaast veel aspecten bestudeerd waar naar mijn mening veel aan hebt in deze functie(s). Van nature ben ik een georganiseerd persoon en wil alles in goede banen leiden. Daarom houd ik ervan om de regie in handen hebben. Verwacht dus niets minder dan volledige inzet en toewijding binnen deze functie(s). Samen met mijn ambitie, liefde voor esports en skills geloof ik dat wij samen als vereniging een mooie invulling kunnen geven aan deze functie(s).

 

Dankzij mijn adviserende rollen, stages en (freelance) werkervaring heb ik mijzelf verder weten te ontwikkelen binnen de branche. Niet alleen op het gebied van esports ben ik gegroeid en heb ik een aardig portfolio kunnen opbouwen, maar ook op project- en partner/account management vlak ben ik de laatste paar jaar steeds verder aan het groeien en doe ik steeds meer ervaring op. Ik zie kansen en grijp die met beide handen aan.
Dit is waarom ik denk geschikt te zijn voor deze functie(s).

Willem Noordzij

1e functievoorkeur – Voorzitter

Portefeuille – Kennisdeling & verbinding, voorlichting & promotie, erkenning & belangenbehartiging.

Willem Noordzij (1955) is na een loopbaan in het onderwijs begonnen bij Stadion Feijenoord als manager Evenementen en Marketing. Als consultant op het gebied van Sport, Cultuur, Onderwijs en Leisure met zijn eigen bedrijf EventBroker is hij betrokken geweest bij veel grootschalige (sport)evenementen zoals het EK Voetbal,2000, Zomercarnaval, Parkpop, Giro d’Italia Gelderland en de Volvo Ocean Race. Samen met zijn zoon Nolan runt hij House of Esports: een bureau puur gericht op esports en gamen met drie eigen venues in Rotterdam. Naast bestuurder van House of Esports is hij mede eigenaar van de GameGeneration BV met events en consultancy. Hij is initiatiefnemer van de contacten met NOC*NSF en heeft zitting in de externe werkgroep van het NOC*NSF.

Willem is een netwerker en verbinder en bestuurslid geweest van verschillende organisaties op het gebied van sport, welzijn, onderwijs en cultuur. Vanuit zijn kennis en ervaring en senioriteit kan hij een startend bestuur begeleiden en aansturen maar ook draagvlak creëren bij overheden, koepelorganisaties, de media en de reguliere sport. Als initiatiefnemer van de werkgroep wil hij graag de branchevereniging een plek geven in het (e)sportlandschap en hoopt de vereniging binnen twee jaar met bestuur en rvc te brengen naar een professionele organisatie met een betaalde directeur en een bestuur op meer afstand waar ook een raad van advies of commisarissen aan toegevoegd wordt.

Joris van Huët

1e functievoorkeur – Algemeen bestuurslid

2e functievoorkeur – Secretaris

Opgegroeid in de early days eSports van de eerste versies van DotA en een voetbalopleiding als achtergrond (Top Oss). eSports is onderdeel van de toekomst en één van mijn passies. Ik bouw eSports NL graag uit naar een wereldpodium toe.

Rob Hoogstraaten

1e functievoorkeur: Algemeen bestuurslid

 

2e functievoorkeur: Algemeen bestuurslid

 

Graag zou ik als bestuurslid van de op te richten Branchevereniging Esports Nederland mijn steentje willen bijdrage om Nederland tot een van de beste esportslanden van de wereld te laten behoren.

Waarom? Ik ben al een beetje begonnen om Nederland als esportsland op de kaart te zetten middels onze (Grafisch Lyceum Rotterdam) state of the art esportsfaciliteiten. Als initiatiefnemer van de GLR Esports Space, https://www.esportsspace.nl/ , zie ik dat de esportsmarkt een belangrijke arbeidsmarkt kan worden. Esports zal zowel als fenomeen op zichzelf als in het licht gezien van arbeidsmarktperspectieven veel voor jongeren kunnen gaan betekenen. Zonder daar veel over uit te wijden wil ik graag verwijzen naar het recente onderzoek van de gemeente Rotterdam, https://onderzoek010.nl/news/Esports/259

Rotterdam is ook de stad waar ik als voorzitter van het College van Bestuur werkzaam ben bij het Grafisch Lyceum Rotterdam, www.glr.nl Wij bieden opleidingen aan op het gebied van media, entertainment en technologie. Wij gaan de komende jaren, in samenwerking met diverse binnen- en buitenlandse partners uit de esports wereld, talloze esports toernooien en events organiseren. De studenten van onze opleidingen zoals van mediamanagement, redactiemedewerker, mediavormgeven, mediatechnologie etc zullen samen met derden de algehele organisatie op zich nemen. Samen met de gemeente Rotterdam en Mcon organiseren wij komend jaar eveneens de esportstour langs sportverenigingen, https://www.rotterdam.nl/vrije-tijd/esport/

Mijn motivatie om deel uit te gaan maken van het bestuur van de vereniging is tweeërlei; enerzijds is het voor jongeren geweldig om als gebruiker/fan deel uit te maken van een esports community en anderzijds is het de verwachting dat esports als groeiende arbeidsmarktsector straks jongeren nog meer kansen dan nu biedt op interessante esportsbanen. De doorontwikkeling van esports als economische activiteit biedt volop kansen. https://www.pwc.nl/nl/actueel-en-publicaties/diensten-en-sectoren/entertainment-en-media/bedrijven-die-nu-investeren-in-esports-gaan-van-groei-profiteren.html

Wat mijn persoonlijke inbreng kan zijn? Mijn bestuurlijke ervaring, netwerk in onderwijs en arbeidsmarkt, onafhankelijkheid en analytisch vermogen zijn enkele zaken die ik als persoon inbreng als potentieel lid van het verenigingsbestuur. Wie meer van mijn achtergrond wil weten: https://www.linkedin.com/in/robhoogstraaten/

Gelet op mijn kennis en ervaring opteer ik als algemeen lid met een sterke voorkeur voor de portefeuille Professionalisering & certificering en Integriteit & diversiteit. De rol van voorzitter past mij zeker niet omdat naar mijn mening dat iemand moet zijn met een grote staat van dienst in de esportswereld die alle ins and outs van esports beheerst en een heldere visie heeft waar esports in Nederland over enige jaren moet staan. Daarnaast vind ik de persoonlijke match tussen de bestuursleden van groot belang om goede en snelle stappen in de fascinerende en dynamische esportsbranche te zetten.

Donny Stumpel

1e functievoorkeur – Secretaris

“Wie schrijft die blijft” is het motto dat ik vaak gebruik. Overal waar ik naartoe ga neem ik een groot blanco A4 boek mee en maak ik daarin aantekeningen van gesprekken en gebeurtenissen. Ik noem het soms zelfs het boek van Sinterklaas, omdat daar zo goed als alles in staat wat er gezegd en afgesproken is tijdens mijn afspraken. Deze manier van werken levert mij altijd veel op en zo zie ik dan ook de toegevoegde waarde in de rol van secretaris. Documenteren en weten waar je het over hebt gehad is essentieel om op een later moment effectief en doelgericht te communiceren. Met bijna 10 jaar ervaring in het onderwijs, 2 jaar als vestigingsmanager van een marketingbureau en 4 jaar als team development coach, trainer en opleider binnen esports, weet ik hoe belangrijk documentatie en heldere communicatie is om doelen te kunnen behalen.

4 jaar geleden heb ik mijn eigen bedrijf Next Level Esports opgezet. Hierbij verzorg ik hoofdzakelijk trainingen, workshops en coaching voor esports coaches en teams rondom de menselijke kant van esports. Ik geloof namelijk dat het niet de tactiek of strategie op zich is die het verschil maakt, maar juist hoe deze gecommuniceerd wordt naar het team of individu. Met het werken met individuen, groepen en teams gaat het vaak over het verbinden met elkaar door middel van communicatie. Het gaat hierbij bijna altijd over inzicht krijgen in elkaars perspectieven en een juiste toon aanslaan die door de ontvanger ontvangen wordt, zodat de betrokkenen dichter naar elkaar kunnen groeien en de gestelde doelen kunnen behalen. Ook al spreken we allemaal dezelfde taal (Nederlands), hebben wij toch allemaal onze eigen voorkeuren hoe wij taal interpreteren en gebruiken. Met mijn kennis over deze verschillende voorkeuren vanuit mijn expertise en gevoel voor communicatie, geloof ik dat ik goed in staat ben de intentie van de communicatie binnen en buiten de brancheorganisatie effectief te kunnen verwoorden, zodat de ontvanger het bericht helder en juist kan interpreteren. Daarnaast ben ik in mijn documentatie precies en secuur zodat de details goed beschreven staan. Dit is belangrijk zodat er later een duidelijk beeld geschetst kan worden van het grotere geheel. Ik zie dit als een belangrijke vaardigheid om met bijvoorbeeld in vergaderingen de notulen en verslagen de essentie en het gevoel van de vergadering terug te halen. Hierdoor kan iedereen actief betrokken blijven en kan er gemakkelijk op de notulen en verslagen voortgebouwd worden voor een volgende vergadering.

Ik meld mij aan voor de functie van secretaris omdat ik graag mijn steentje wil bijdragen aan de groei en professionalisering van esports in Nederland. Ik zie dat het buitenland een aantal jaar vooruit loopt met esports, dat is zonde. Ik weet dat wij in Nederland en met de betrokken leden binnen de Brancheorganisatie de nodige drive en het talent hebben om een flinke inhaalslag te maken om voor alle betrokken partijen in esports het verschil te kunnen maken. Ik vind het dan ook mooi dat ik binnen de functie van secretaris mij dan ook mag omringen met gelijkgestemden binnen esports die groot durven te denken en die het initiatief durven te nemen om het esportslandschap in Nederland positief te veranderen.

Brenda Munsterman

1e functievoorkeur – Algemeen bestuurslid

2e functievoorkeur – Secretaris

Graag stel ik mij kandidaat als bestuurslid of lid van de Raad van Commissarissen voor de Branchevereniging Esports Nederland. Mijn voorkeur gaat uit naar een Algemene Bestuursfunctie met in de portefeuille de domeinen 1 (kennisdeling en verbinding) en 3 (erkenning en belangenbehartiging). Indien de Algemene Bestuursfuncties vergeven zijn en er geen geschikte kandidaat voor de rol van Secretaris is, dan wil ik mij daar ook voor opwerpen.

Zoals jullie in mijn cv (https://www.linkedin.com/in/brendamunsterman/) kunnen lezen ligt mijn achtergrond in de evenementenindustrie. Niet op het gebied van esports of gaming, maar op het gebied van dance. In mijn huidige rol als Product Manager bij MECC Maastricht ben ik verantwoordelijk voor een nieuw Esports evenement.

Ik zie evenementen, in welke vorm dan ook, als de manier om esports meer naar het grote publiek te brengen en daarmee de doelstellingen zoals geformuleerd door de vereniging waar te maken. Kennisdeling en verbinding, voorlichting en promotie, erkenning en belangenbehartiging, integriteit en diversiteit, professionalisering, dataverzameling en analyse.

Ik heb (nog) geen historie en banden in de esports community en om die reden een objectieve blik op alle relevante partijen in Nederland (en daarbuiten).

Veel steden en provincies hebben al geroepen dat zij de esports stad of provincie van Nederland willen worden. Dat moeten we niet willen, we willen het esports land van Europa worden. Ik ben van mening dat er genoeg invalshoeken op het gebied van esports zijn om verschillende initiatieven (in de vorm van activiteiten en evenementen) voor verschillende (sub) doelgroepen binnen de esports naast elkaar te laten bestaan en zo de gehele community te laten groeien.

Ronald Meij

1e functievoorkeur – Algemeen bestuurslid

2e functievoorkeur – Algemeen bestuurslid

Als audiovisueel specialist werkzaam voor een van de grooste audiovisuele organisaties wereldwijd kan ik een grote bijdrage leveren bij het professionaliseren van de branche. Tevens is mijn netwerk in de event sector enorm en kan ik veel ondersteuning leveren via mijn netwerk.

Yord van Damme

1e functievoorkeur – Algemeen bestuurslid

2e functievoorkeur – Voorzitter

Als iemand die al vanaf mijn 3e videogames speelt zijn eSports erg belangrijk voor me. Ik ben hier al een paar jaar zelf ook een competitieve speler in. Met Dammed willen we eSports stimuleren in groei en professionaliseren. Met mijn ervaring kan ik daar ook veel voor betekenen in deze brancheorganisatie.

Deze wereld is voor velen een plek om naartoe te ontsnappen, daarom vind ik het erg belangrijk dat dit dus ook veilig is en serieus wordt genomen.

Tot slot, aan competitief gamen zitten allerlei voordelen en lessen die ik zelf ook heb genoten. Het stimuleert cognitieve vaardigheden, een sterke mentaliteit creëren, voor jezelf leren zorgen en nog veel meer. Deze wijsheden wil ik graag de wereld in brengen.

Jur van de Graaf

1e functievoorkeur – Penningmeester

2e functievoorkeur – Penningmeester

“Eind 2013 ging ik met vrienden Dota 2 spelen en in 2014 zag ik voor het eerst The International. Sinds dat toernooi zie ik mezelf niet meer als gamer, maar vooral als esportsfan. Ik geniet meer van het kijken van grote toernooien dan zelf gamen. Tot aan 2020 ben ik vooral passief fan geweest maar heb me als bedrijfseconoom wel altijd geïnteresseerd en verdiept in de business erachter.

Bij Breda University of Applied Sciences werk ik primair als docent Accounting & Operations Management voor de opleiding Leisure & Events Management. Ik ben daarin een van de kwartiermakers geweest van de ontwikkeling van de specialisatie Sports & Esports. Klinkt wellicht als een vreemde combinatie, maar onze focus is niet zozeer de sport of esport zelf, maar met name de fan en diens beleving.

Als coördinator en docent binnen de specialisatie Sports & Esports heb ik altijd oog voor wat een sport of esport uniek maakt. Daarmee kan ik ook binnen de branchevereniging de balansbewaker zijn tussen het behouden van datgene wat de esportscommunity uniek maakt, maar tegelijkertijd de kansen zien om verdere groei te realiseren.

Mijn voorkeur gaat uit naar rol als commissaris, maar het penningmeesterschap in het bestuur behoort ook tot de mogelijkheden.”

Miriam Wijnands

1e functievoorkeur – Algemeen bestuurslid

2e functievoorkeur – Penningmeester

“Mijn naam is Miriam Wijnands, 39 jaar en mede oprichter van E-Grounds. E-Grounds is een startup in esports welke met vier compagnons in de zomer van 2021 is opgericht, maar waarvan de voorbereidingen al langere tijd voor COVID zijn gestart.

E-Grounds heeft als missie om esports toegankelijk te maken voor iedereen. We willen dit doen door op ons platform een competitieverband aan te bieden op lokaal niveau, voor particulieren, verenigingen en het bedrijfsleven, om zodoende mensen met elkaar te kunnen verbinden. Vanuit deze gedachte zie ik enorm veel raakvlakken met de branchorganisatie waar ik gezien mijn achtergrond verwacht een waardevolle bijdrage aan te kunnen leveren.

Mijn kennis, ervaring en achtergrond ligt in de internationale financiële wereld, meer specifiek binnen de aandelen wereld (Investment Management) Ik heb 15 jaar als institutioneel belegger gewerkt op de beurs en daarbij een enorm netwerk binnen de investeringswereld opgezet. Daarnaast heb ik een tijdje gewerkt binnen fusies, overnames en herstructureringen. Door mijn achtergrond heb ik een sterk financieel en juridisch fundament opgebouwd en ben ik sterk analytisch en gestructureerd. Informatie inventariseren, luisteren naar bedrijfsstrategieën en adviseren, bouwen en verbeteren staan aan de voet van succesvol beleggen maar zijn eigenlijk van toepassing het succes van alle organisaties. Mijn rol binnen E-Grounds legt zich dan ook toe op de bedrijfsmatige kant, het opzetten en uitbouwen van de onderneming. Logischerwijze zie ik hier weer veel overlap met het opzetten van de brancheorganisatie en zou ik veel energie willen steken in het verbinden van de leden, kijken welke issues er zijn en hoe je als brancheorganisatie een sterke rol kan spelen als belangenbehartiger en bouwer.

Mijn passie ligt in de combinatie van cijfers en mensen, verbinden vind ik enorm leuk maar ik voel me ook helemaal thuis tussen cijfers/boekhouding en bedrijfsvoering. Integriteit en ethiek staan bij mij hoog in het vaandel. Ik heb geen achtergrond binnen esports maar zou ik mijn toegevoegde waarde met name willen aankaarten vanuit de competenties en ervaring die ik heb opgedaan vanuit een internationale professionele bedrijfsomgeving.

Ik zou het erg leuk vinden om mede aan de start te staan van de brancheorganisatie van esports. Mijn ‘technische kennis’ kan ik effectief toepassen, maar daarnaast voelt het voor mij gewoon als energie om samen te kunnen werken in een groeiende sector en een bijdrage te kunnen leveren aan verdere professionalisering van esports in Nederland. De afgelopen jaren, mede door Covid, heeft esports een vogelvlucht genomen, maar veel is nog individueel georganiseerd. Daarnaast is de acceptatie van esports in Nederland onder het grote publiek nog redelijk beperkt.

Onderwerpen welke voor mij van primair belang zijn om als brancheorganisatie verder uit te werken zijn met name erkenning, belangenbehartiging, en professionalisering. Luisteren naar de wensen en belangen van alle leden. Wat speelt er? Waar willen we naar toe? Hoe gaan we dit bereiken? Hoe kan een brancheorganisatie de krachten bundelen om de sector verder te institutionaliseren en Nederland verder op de kaart te zetten? Wat kunnen we als brancheorganisatie hierin betekenen voor al onze leden? Deze thema’s zouden binnen een algemene bestuursfunctie kunnen liggen maar zijn ook belangrijke thema’s welke een voorzitter mede zou moeten oppakken. Ik zou me daarom willen aanmelden voor die van voorzitter of algemene functie, maar ik sta ook open voor een combinatie met het penningmeesterschap vanwege mijn financiële en juridische kennis.”

Raad van Commissarissen

Rowan Stroo

Ik zou graag betrokken blijven bij dit project, maar ik laat het bestuur nu liever over aan anderen. Als lid van de RvC zou ik graag het bestuur adviseren en bijstaan.

Frank van Caspel

Het was een groot plezier om me de laatste maanden als lid van de werkgroep in te zetten voor de oprichting van de branchevereniging. Hoewel ik naast mijn werk bij de Radboud Universiteit niet langer de tijd heb om actief esportsevenementen te organiseren of lid te worden van het bestuur, blijf ik esports een warm hart toedragen. Ik zou het dan ook prachtig vinden om als klankbord en adviseur te kunnen blijven dienen voor het bestuur, en op die manier betrokken te blijven bij de nieuwe vereniging.

Daniel Gijsen

Ik heb de afgelopen 10 jaar in de amateur esports scene gezeten voor voornamelijk LoL events. in 2019 ben ik mijn eigen organisatie begonnen en ik denk dat met mijn techische kennis, en kennis van de markt, een waardige kandidaat zou maken om de belangen te bewaken van BEN.

Filip Langerock

1e functievoorkeur – Algemeen bestuurslid

2e functievoorkeur – Secretaris

Als eigenaar / manager van een esports team en waarschijnlijk het ouderdomsdeken in esports in de Benelux, mijn ongezouten maar constructieve mening denk ik wel mijn steentje te kunnen bijdragen in deze organisatie.

Jim Lehmann

Kennis- Expertise deling

Ramon Pützfeld

Gezien mijn positie als hoofdredacteur bij Esports Club en mijn ervaring in de esports- en gamewereld denk ik dat ik uitermate geschikt ben om het bestuur de adviseren en toezicht te houden op het beleid van de brancheorganisatie. Ik ben op de hoogte van vrijwel alle zaken die spelen in esports, en kan mijn kennis inzetten om de organisatie de juiste richting in te sturen.

Matthijs Vink

Als een van de initiatiefnemers wil ik graag betrokken blijven als sparringpartner voor het bestuur. Deze ervaring heb ik al in de sport met Handbal Volendam. Tevens als ex topsporter zijn de banden met NOC NSF warm en maak ik me hard voor een goede positionering van esports en gaming in de Nederlandse sportwereld

Jorick Schaap

Allround en daadkrachtige professional met ruime ervaring binnen de financiële dienstverlening en Leisure sector. Uitstekende kennis van commerciële & financiële bedrijfsvoering en advisering daarvan.

Krijgt energie van uitdagingen met daarin een gezonde mix van ondernemerschap en creativiteit waarbij altijd een factor mens zit. Samenbrengen en advisering van verschillende personen en initiatieven, tevens het ontwikkelen en uitdenken van strategische visies. Werkt graag met een team van professionals en ondernemers.

Als adviseur een bedrijfseconomisch profiel met aandachtsgebieden strategie, groei/optimalisering van de bedrijfsvoering, corporate finance, compliance en duurzaamheid.

Beschik over breed netwerk, tevens goed op de hoogte van de actuele (en aantal komende) Esports, gaming en Leisure initiatieven binnen Nederland (Benelux).

Interesses: gaming (maar ook sport en muziek)

Brenda Munsterman

1e functievoorkeur – Algemeen bestuurslid

2e functievoorkeur – Secretaris

Graag stel ik mij kandidaat als bestuurslid of lid van de Raad van Commissarissen voor de Branchevereniging Esports Nederland. Mijn voorkeur gaat uit naar een Algemene Bestuursfunctie met in de portefeuille de domeinen 1 (kennisdeling en verbinding) en 3 (erkenning en belangenbehartiging). Indien de Algemene Bestuursfuncties vergeven zijn en er geen geschikte kandidaat voor de rol van Secretaris is, dan wil ik mij daar ook voor opwerpen.

Zoals jullie in mijn cv (https://www.linkedin.com/in/brendamunsterman/) kunnen lezen ligt mijn achtergrond in de evenementenindustrie. Niet op het gebied van esports of gaming, maar op het gebied van dance. In mijn huidige rol als Product Manager bij MECC Maastricht ben ik verantwoordelijk voor een nieuw Esports evenement.

Ik zie evenementen, in welke vorm dan ook, als de manier om esports meer naar het grote publiek te brengen en daarmee de doelstellingen zoals geformuleerd door de vereniging waar te maken. Kennisdeling en verbinding, voorlichting en promotie, erkenning en belangenbehartiging, integriteit en diversiteit, professionalisering, dataverzameling en analyse.

Ik heb (nog) geen historie en banden in de esports community en om die reden een objectieve blik op alle relevante partijen in Nederland (en daarbuiten).

Veel steden en provincies hebben al geroepen dat zij de esports stad of provincie van Nederland willen worden. Dat moeten we niet willen, we willen het esports land van Europa worden. Ik ben van mening dat er genoeg invalshoeken op het gebied van esports zijn om verschillende initiatieven (in de vorm van activiteiten en evenementen) voor verschillende (sub) doelgroepen binnen de esports naast elkaar te laten bestaan en zo de gehele community te laten groeien.

Yord van Damme

1e functievoorkeur – Algemeen bestuurslid

2e functievoorkeur – Secretaris

Als iemand die al vanaf mijn 3e videogames speelt zijn eSports erg belangrijk voor me. Ik ben hier al een paar jaar zelf ook een competitieve speler in. Met Dammed willen we eSports stimuleren in groei en professionaliseren. Met mijn ervaring kan ik daar ook veel voor betekenen in deze brancheorganisatie.

Deze wereld is voor velen een plek om naartoe te ontsnappen, daarom vind ik het erg belangrijk dat dit dus ook veilig is en serieus wordt genomen.

Tot slot, aan competitief gamen zitten allerlei voordelen en lessen die ik zelf ook heb genoten. Het stimuleert cognitieve vaardigheden, een sterke mentaliteit creëren, voor jezelf leren zorgen en nog veel meer. Deze wijsheden wil ik graag de wereld in brengen.

Milo van Heugten

1e functievoorkeur – Algemeen bestuurslid

2e functievoorkeur – Algemeen bestuurslid

Mijn eerdere motivatie staat nog, mocht deze (hopelijk) nog terug te vinden zijn. (heb toen voor de laatste vergadering al mijn motivatie gedeeld)

Alexander Korf

“Als het gaat om Nederland naar de top te krijgen heb je verticale en horizontale groei nodig, waar ik beide meer dan enige ervaring en kennis in heb. Als manager en coach van Fariko heb ik met verschillende teamshooters zoals Call of Duty meerdere titels behaald op nationaal, Europees en zelfs wereldniveau (CoD Champs 2013). Daarnaast had ik op onze piek 9 Nederlandse community teams die aan 1 toernooi tegelijk deelnamen. Naast deze kennis heb ik ervaring in het organiseren van LANs (100 deelnemers), Serious Game Consultancy bij de RWS, Stichting ClinicGames i.o., gamefeestjes, game workshops, gaming in de zorg.

Deze kennis en ervaring stel ik graag beschikbaar in de Raad van Commissarissen.”

Jur van de Graaf

1e functievoorkeur – Penningmeester

2e functievoorkeur – Penningmeester

“Eind 2013 ging ik met vrienden Dota 2 spelen en in 2014 zag ik voor het eerst The International. Sinds dat toernooi zie ik mezelf niet meer als gamer, maar vooral als esportsfan. Ik geniet meer van het kijken van grote toernooien dan zelf gamen. Tot aan 2020 ben ik vooral passief fan geweest maar heb me als bedrijfseconoom wel altijd geïnteresseerd en verdiept in de business erachter.

Bij Breda University of Applied Sciences werk ik primair als docent Accounting & Operations Management voor de opleiding Leisure & Events Management. Ik ben daarin een van de kwartiermakers geweest van de ontwikkeling van de specialisatie Sports & Esports. Klinkt wellicht als een vreemde combinatie, maar onze focus is niet zozeer de sport of esport zelf, maar met name de fan en diens beleving.

Als coördinator en docent binnen de specialisatie Sports & Esports heb ik altijd oog voor wat een sport of esport uniek maakt. Daarmee kan ik ook binnen de branchevereniging de balansbewaker zijn tussen het behouden van datgene wat de esportscommunity uniek maakt, maar tegelijkertijd de kansen zien om verdere groei te realiseren.

Mijn voorkeur gaat uit naar rol als commissaris, maar het penningmeesterschap in het bestuur behoort ook tot de mogelijkheden.”

Dennis Gronert

Topsport is iedere dag een beetje beter. Nummer 1 willen zijn.
En topsport kan niet zonder breedtesport. Vanuit een brede basis is het ontwikkelen en doorselecteren. Het is cruciaal voor de ontwikkeling van talenten dat ze alle mogelijkheden krijgen. Het faciliteren van deze mogelijkheden is divers. Dit gaat o.a. om het creeren van een community waarin mensen met elkaar esporten, leren, werken, recreëren en/of wonen. Een plek (fysiek en/of digitaal) voor esporters, sfeervol met ruimte voor nieuwe ontmoetingen en innovaties, een kennishotspot (onderwijs, onderzoek en ondernemerschap) met een eigen sfeer en identiteit. Waar esports heen kunnen wanneer ze dat willen. Dit is onderdeel van de zelfontwikkeling en ‘bildung’, die bijdraagt aan het latere burgerschap. Maar ook tot een mentale balans om optimaal te presteren.

Mijn expertise zit niet in esports zelf maar vooral in de randvoorwaardelijke zaken. Met 20 jaar ervaring in vastgoed, onderwijs, campusontwikkeling (o.a. science park maar ook de esports campus) en communitymanagement zou ik invulling kunnen geven aan een portefeuille van:
– maatschappelijk
– onderwijs & onderzoek
– community
– financien

Voor vragen over dit initiatief of u wilt contact opnemen, mail naar aanmelden@top10esportsland.nl en u zult zo spoedig mogelijk gecontact worden.