Ondergetekenden spreken de gezamenlijke ambitie uit om Nederland bij de 10 beste esportslanden ter wereld te laten behoren.

Onder ‘esports’ verstaan wij: het in georganiseerd, competitief verband spelen van games, inclusief virtuele en gedigitaliseerde vormen van sport.

Om deze ambitie waar te maken zijn ondergetekenden voornemens een door de koepelorganisatie voor (top)sport in Nederland, NOC*NSF, erkende brancheorganisatie voor esports in Nederland op te richten, om zo de best mogelijke omstandigheden voor esports en esporters in Nederland te creëren. Onderstaande bedrijven hebben de intentie ondertekend.